Sectoren

Mijn focus ligt vooral op eindgebruikers.
Zowel in profit en non-profit sectoren.
Ook vastgoedbeheerders kunnen gebruik maken van mijn diensten.

Maakindustrie
Logistiek
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Overheidsgebouwen
Onderwijs

In principe is het bouwbesluit leidend echter steeds vaker maken we gebruik van risico gestuurde brandveiligheid. Dan bepalen de risico’s de belangrijkste maatregelen en gaan we in overleg met bevoegd gezag en eventueel de verzekeraar. De mate van brandveiligheid wordt niet alleen door installaties bepaald maar ook door de bouwkundige en organisatorische aspecten. Voor een snelle beoordeling van het brandveiligheidsniveau kunnen we een Quick Scan uitvoeren. Effectief de juiste oplossingen bij de beoordeelde risico’s.

Hoe gaan we te werk:

Ik ben als senior adviseur ook verbonden aan JTI Brandbeveiliging. In de meeste gevallen beginnen wij met een Quick Scan waarmee u een goed beeld krijgt van de risico’s en mogelijke oplossingen. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en tijdbesteding. U krijgt altijd eerst een offerte voor deze advieswerkzaamheden.

Wenst u de uitvoering ook over te laten aan JTI Brandbeveiliging dan zal een substantieel deel van de initiële kosten worden gecrediteerd. Voor andere opdrachten dan risico analyses zoals begeleiden van projecten, inspectie begeleiding, beoordelen van offertes, gesprekken met bevoegd gezag of verzekeraar, etc.. ben ik ook beschikbaar na beoordeling van uw vraag.

Neem contact op: